Wikia


vermeerderingEdit

Stekken

Stekken is de gemakkelijkste manier om een hortensia te vermeerderen. Het is niet altijd noodzakelijk de stekken in een kas te zetten, alhoewel ze onder glas toch wel sneller gaan wortelen. Indien stekken genomen worden van kruidachtige takken, dan gebeurt dit het best in juli of augustus. Een belangrijk punt is wel dat de scheuten niet meer groeien, dat ze al beginnen af te rijpen, maar ze mogen nog niet bruin of houtig zijn. Een stek met 2 paar knoppen zal over het algemeen een beter resultaat geven dan een met 1 paar knoppen. Het onderste paar wordt in de stekgrond gestoken en het bovenste paar blijft met 2 blaadjes boven de grond uitsteken. Als de blaadjes te groot zijn, worden ze tot de helft afgesneden. Dit voorkomt vochtverlies van de stekken.


Afleggen

Deze vermeerderingsmethode wordt toegepast bij Hydrangea petiolaris, de klimhortensia. De plant is makkelijk te vermeerderen door de stengels die over de grond liggen of naar de grond toebuigen, af te dekken met een laagje grond. Het deel van de stengel dat je afdekt moet ten minste 3 bladeren met ogen hebben. De stengel wordt verwond op de hoogte van de bladeren, door de bast los te maken met een mes. Vervolgens leg je het verwonde stuk stengel over een laagje verse aarde en dek het af met grond, die je licht aandrukt. Als de stengel niet wil blijven liggen, kan je gebruik maken van een U-vormig gebogen ijzerdraad, die je vastzet in de bodem. De grond waarmee je afdekt kan tuinaarde of potgrond zijn. Zorg dat de top van de scheut met ten minste 3 tot 5 bladeren en/of knoppen buiten het grondhoopje uitsteken.

Als je in het begin van de zomer aflegt, zijn de stengels in het najaar beworteld. Dan mag de afdekking voorzichtig losgemaakt worden. Als de scheut bloot ligt, snij je haar af van de moederplant. Daarna kan ze worden uitgeplant op haar definitieve plaats.


Zaaien

We horen het niet vaak, maar toch is het ook mogelijk om hortensia's te zaaien. De zaailingen zijn zeer variabel, maar ze zijn niet geschikt voor commerciële doeleinden. Behalve als ze opgekweekt werden uit zaad van zeldzame soorten die in het wild groeien. Bij zaailingen vermeerderd van zaad uit de tuin kunnen zich nieuwigheden voordoen. Zorgvuldig selecteren en testen is hierbij zeer noodzakelijk, er bestaan namelijk al veel mooie, benaamde cultivars die uit zaad gekweekt werden.


Scheuren

Een hortensia is een heester die wortelscheuten vormt, waarop jonge stengels groeien. Haal in de rustperiode de plant uit de grond, was voorzichtig de aarde weg en snoei de stengels in om verdamping tegen te gaan. Het deel dat verhout is, en maar enkele wortels draagt, is niet bruikbaar om te vermeerderen. Gebruik dus alleen de jonge stengels. Deel de wortelkluit in stukken en plant de delen terug in de grond. Als de wortelscheuten een eindje van de moederplant staan, kun je ze apart uit de grond halen en op een andere plaats zetten.