Wikia


SchimmelziektenEdit

Bladvlekkenziekte

Bladvlekkenziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die Cerocospora hydrangeae genoemd wordt. De schimmel leeft in afgevallen, zieke bladeren. De sporen bereiken de onderste bladeren via opspattend water, en verspreiden zich verder over de gehele plant. Omdat de sporen alleen bij hoge temperaturen kiemen, is de ziekte vaak maar in de late zomer te zien. Droge periodes zoren ervoor dat de ziekte niet kan ontwikkelen. Deze ziekte tast vooral H. arborescens, H. macrophylla, H. paniculata, H. quercifolia en H. serrata aan.

Symptomen :

1) Bruine tot purperen vlekken, van 0,5 tot 0,8 cm doorsnee, op de onderste bladeren.

2) Bij H. macrophylla verkleurt het midden van de vlekken naar lichtbruin. Daar rond bevindt zich een donkerbruike tot purperen ring.

3) Bij H. quercifolia zijn de vlekken hoekig en donkerbruin tot purper van kleur.

4) De bladeren worden geen en vallen tenslotte af.

5) Een plant die zwaar aangetast is, groeit minder goed en vormt minder bloemen.

De bestrijding kan op twee manieren uitgevoerd worden :

1) Ecologisch :

a) Verwijder afgevallen bladeren
b) Geef geen water op de plant
c) Geen water geven laat op de dag

2) Chemisch :

a) Bespuit de plant curatief met fungiciden met volgende actieve stoffen :
  • mancozeb (bijvoorbeeld Dithane M 45)
  • myclobutanil (bijvoorbeeld Systhane 24 EC)
  • azoxystrobin (bijvoorbeeld Amistar)
b) Wissel de gebruikte middelen af om resistentie te voorkomen.


Botrytis

Botrytis of grauwe schimmel kenmerkt zich door een stuivende, grijze schimmelpluis op afgestorven plantendelen. De schimmel is het meest te zien op de vruchten bij groenten, maar bij andere planten kan hij eveneens veel schade aanbrengen. Hij groeit verder op gezonde plantendelen, en dan vooral op jonge planten. Bij vochtig en koud weer ontstaan er bruine vlekken die later bedekt worden met grijs schimmelpluis. Botrytis is een zwakteparasiet. Dit wil zeggen dat hij toeslaat bij planten die minder sterk zijn dan andere.

De beste manier om de ziekte te voorkomen is zorgen voor een sterke plant. Verder zijn er nog enkele manieren om deze ziekte te bestrijden :

1) Ongevaarlijke schimmels geven Botrytis geen kans zich te ontwikkelen. Deze methode is echter moeilijk uit te voeren, want zulke schimmels zijn niet verkrijgbaar in de winkels.

2) Een andere methode is het gebruik van natuurlijke middelen. Met een ongevaarlijke en natuurlijk afbreekbare stof kunt u een fijn laagje over de sporen van Botrytis heen spuiten. De schimmel kan zich dan niet meer hechten en zich dus ook niet verder verspreiden. De planten dienen hiermee wel meerdere keren behandelt te worden, zodat grote aantastingen kunnen voorkomen worden.


Meeldauw

Echte meeldauw wordt veroorzaakt door de schimmel Erysiphe polygoni. De witte schimmeldraden of "mycelium" zuigen zich vol met het vocht en de voedingsstoffen uit de plantencellen. De schimmel plant zich voort met ronde sporen of "conidia", die zich in de lucht verplaatsen naar andere planten. De sporen kiemen op droge bladeren, bij hoge luchtvochtigheid en een hoge temperatuur. De ziekte wordt het snelst verspreid als koude nachten volgen op warme dagen.

Deze ziekte komt vooral voor bij H. macrophylla 'Grant's Choice' en H. macrophylla 'Lemmenhof'. Hydrangea quercifolia is er minder gevoelig voor.

Symptomen :

1) Onderaan de bladeren zijn ronde, witte, pluizige vlekken te zien, die naarmate ze groeien samenvallen (vroeg stadium).

2) Aan de bovenkant vertonen de bladeren gele tot donkerrode vlekken, met later wit schimmelpluis (later stadium).

3) Uiteindelijk worden de bladeren en stengels volledig met de schimmel bedekt.

4) De bladeren krullen, drogen op en vallen af.

5) Een plant die zwaar aangetast is ziet er afschuwelijk uit, maar sterft normaal niet af.

Om meeldauw te voorkomen zet je de planten die in de kas staan ver genoeg uit elkaar, en beperk je de luchtvochtigheid door te ventileren en te verwarmen. Als je stekken wilt nemen, neem ze dan van gezonde planten.

De bestrijding kan ecologisch of chemisch uitgevoerd worden.

1) Ecologisch :

a) Bespuit de plant wekelijks met een oplossing van minimum 10% en maximum 30% melk in water.

2) Chemisch :

a) Bespuit de plant preventief of curatief met zwavel en zwavelderivaten, bijvoorbeeld Kumulus WG, Luxan spuitzwavel 800 WG of Microsol SC.
b) Bespuit de plant met een oplossing van zeep of met insectenzeep vermengd met zwavel, bijvoorbeeld KB Witziekte- en Luis-weg.
c) Bespuit de plant met paraffine-olie.
d) Bespuit de plant curatief met fungicide met de volgende stoffen :
  • carbendazim + flutriafol (bijvoorbeeld Impact R)
  • dodemorf (bijvoorbeeld Meltatox F)
  • triadimenol (bijvoorbeeld Bayfidan Special)
e) Wissel de gebruikte middelen af om resistentie te voorkomen.


Wortelrot

Bladverkleuring, vroegtijdige bladval, scheuten die afsterven of planten die helemaal dood gaan zijn meestal de gevolgen van rotte wortels. Dit wordt veroorzaakt door te natte of te droge grond, of door verschillende schimmels die ook zwartwortelrot veroorzaken. Als de plant al een tijdje symptomen vertoont, zijn er geen goede chemische bestrijdingsmiddelen meer. Wanneer je wortelrot opmerkt op kruidachtige planten, verwijder dan de aangetaste wortels en dompel ze - voor je ze herplant in verse grond - in een oplossing van captan of zineb. Pas vruchtwisseling toe en verwijder in de winter alle plantenafval en dode planten. In de kas gebruik je gesteriliseerde potgrond. Treedt de ziekte toch op, verwijder dan direct de aangetaste zaailingen en stekken.


Stengelrot

Stengelrot wordt veroorzaakt door schimmels of bacteriën. Deze ziekte valt onder de term voetrot of stengelbasisrot. Indien er inwendige verschijnselen te zien zijn, spreken we van verwelkingsziekte. Voetrot treedt vooral op bij slecht ontwaterde gronden. De ziekte kan voorkomen worden als je gebruik maakt van ontsmet zaaizaad. De schimmel laat zijn sporen achter op plantenafval die onder de grond zit. Het is dus noodzakelijk om de planten te stekken in verse, ontsmette grond. De moederplant kun je ervan af helpen door alle aangetaste stengels weg te knippen, en daarna de plant in verse grond te zetten en niet teveel water te geven.


Knoprot

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn het hier de knoppen die wegrotten. Om knoprot te voorkomen laat je de planten goed afrijpen, en geef je ze niet teveel stikstof. Planten die aan de ziekte leiden, kunnen door hun te zwakke celstructuur gemakkelijk een Botrytis-aantasting krijgen.

VirusziektenEdit

Kringvlekkenziekte

Kringvlekkenziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die de bladeren, stengels en groeipunten aantast. Het ziektebeeld bestaat uit bruine of grijzige vlekken. De schimmel overwinterd in zieke plantenresten. Hier worden twee soorten sporen gevormd : conidiën en ascosporen (geslachtelijk gevormde sporen). De ascosporen worden verspreid via de lucht, de conidiën via waterdruppels. Voor het vrijkomen van de sporen en infectie van de bladeren en stengels zijn een hoge luchtvochtigheid en een waterfilm nodig. Om de ziekte te voorkomen of te bestrijden zijn helaas geen middelen beschikbaar. Middelen die gebruikt worden om meeldauw te bestrijden hebben wel een neveneffect tegen Mycosphaerella of de kringvlekkenziekte.


Bloemvergroening

Bloemvergroening of Phytoplasmose wordt veroorzaakt door Phytoplasma's. Dit zijn eencellige organismen zonder kern en celwand. Ze worden verspreid door insecten en cicaden, die sap uit de plant zuigen en zo die organismen in zich meedragen om andere planten te besmetten.

Symptomen :

1) De bloemen kleuren groen.

2) Uit de bloemdelen ontstaan bladscheuten, de bloem krijgt het uitzicht van een "heksenbezem".

3) De groei is verstoord : de internodiën worden steeds korter.

4) De bladeren worden geel.

5) De plant verzwakt en sterft.

De bestrijding kun je als volgt uitvoeren :

1) Verwijder alle aangetaste planten.

2) Controleer planten in pot regelmatig op zuigende insecten.


Bloemknopverdroging

De bloemknoppen verkleuren naar bruin en verdrogen. Om deze ziekte te voorkomen moet je rekening houden met de bloeivervroeging, deze mag niet te vroeg zijn. Laat ook de potgrond onderzoeken, als deze een te hoog zoutgehalte heeft, kan dit naar een slechte wortelvorming en dorre bladranden leiden.